Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Pracownicy Urzędu

Urząd Miejski w Dukli
38-450 Dukla ul. Trakt Węgierski 11 woj. podkarpackie
tel.: (00 48 13) 432-91-00;    fax:(00 48 13) 433-10-11;
Konto bankowe: 85 8642 1096 2010 9600 1833 0001
NIP: 684-17-82-033, Regon: 000528244

Stanowisko / funkcja Imię i nazwisko Telefon
Burmistrz Andrzej Bytnar 432 91 00
Zastępca Burmistrza Łukasz Piróg 432 91 00
Sekretarz Piotr Świder 432 91 00
Skarbnik Jolanta Bik 432 91 00
Promocja, DPS Krystyna Boczar-Rózewicz 432 91 33
Obsługa rady miejskiej Zdzisława Skiba 432 91 23
Kadry Dorota Kurdyła 432 91 22
Ośrodek Kultury Małgorzata Walaszczyk-Faryj 433 00 25
Oświata Magdalena Limanówka-Głód 432 91 47
Ekologia Monika Trybus 432 91 70
Zamówienia publiczne Maria Chłap 432 91 35
Nieruchomości, Komunalizacja Bogusława Sęp 432 91 13
Planowanie przestrzenne Joanna Cyran-Walczak 432 91 13
Podatki Zofia Samolewska 432 91 14
Energetyka   432 91 34
Dodatki mieszkaniowe Halina Głód 432 91 17
Finanse Jadwiga Albrycht 432 91 12
Transport Janina Cypara 432 91 34

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Obrona Cywilna

Witold Puz 432 91 17
Inwestycje Leszek Bąk 432 91 31
Rolnictwo   432 91 20
Biuro Obsługi Klienta Joanna Nowak 432 9110
Kultura, sport, organizacje pozarządowe Barbara Pudło 432 91 33
Transgraniczna Informacja Turystyczna Anna Chłopecka, Agnieszka Matusik 433 56 16
Zasoby leśne Bartosz Szczepanik 432 91 71
Gospodarka mieszkaniowa Sabina Mucha 432 91 31
Pozyskiwanie środków pozabudżetowych

Paweł Puchalik
Barbara Belczyk

432 91 04
Inwestycje oświatowe i komunalne Ryszard Głód 432 91 32
Sekretariat Wioletta Jakieła 432 91 01
433 00 34
Urząd Stanu Cywilnego Mirosław Matyka 432 91 06
Ewidencja ludności Jolanta Albrycht 432 91 36
Kontrola wewnętrzna Maria Bernadzikowska 432 91 66
Archiwum Roman Markuszka 432 91 25
Obsługa systemów informatycznych Andrzej Śliwiński
Janusz Krowicki
432 91 19

 

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.